Behovsstudie eMaintenance

Som ett resultat av en behovsinventering inför SCOPEs (ProcessITs projektportfölj för papper och Massa) planering för fas 2 framkom önskemål att ProcessIT genomför projekt inom området eMaintenance. En studie har därför genomförts där industrins önskemål översiktligt granskas och redovisas. Studien har genomförts som ett antal intervjuer med representanter för 9 industrier inom det geografiska området Kiruna – Örnsköldsvik, täckande branscherna gruvor, vattenkraft, bioenergi, massa och papper, kemi. Tre leverantörer av underhållstjänster samt fyra leverantörer av IT-teknik inom området eMaintenance har också intervjuats. De önskemål som framkommit har sammanställts till ett antal förslag till vidare bearbetning. Ladda ner utvärdering och förslag från projektet.