Behovsinventering LKAB:s framtida mätteknikbehov

Syftet med arbetet har varit att definiera ett antal mättekniska problem som finns vid LKABs anläggningar. Finna potentiella lösningar som är tillämpbara samt föreslå lämpliga FoU-projekt där mätproblemen är av sådan art att ingen uppenbar standardlösning existerar. Grundtanken med projektet är att finna samarbetsformer där båda parter kan göra gemensamma vinster.