Bergkartering – MWD

Kartlägga bergets struktur i realtid vid borrning i LKAB:s gruva i Kiruna. Det man i första hand är intresserad av att upptäcka är hålrum och sprickbildningar i berget samt gränszoner mellan gråberg och malmkropp. I ett nästa steg vill man från LKAB:s sida även kunna bestämma bergets hårdhet direkt under borrningsproceduren. Att kunna optimera borrnings- och sprängningsprocedurerna kommer att leda till reducerade kostnader för gruvbrytningen. Fokus att ligga på olika dataanalytiska ansatser som appliceras på befintliga datamängder framtagna vid tidigare borrningar. Målet är att undersöka hur bra olika metoder kan detektera tillfälliga avvikelser i borrprocessen.