Algoritmer för optimering av aptering på skogsmaskin

Utvärdering av metoder och modeller för algoritmer för att optimera råvaruutaget och kunna ha ”rätta” mätdata för detta uttag.