Brötdetektering

I ett modernt renseri är automatiseringsgraden relativt hög och linjen upptiningsbord – barktrumma – hugg behöver allt mindre övervakning. Dock finns i dag fortfarande en position som kräver mer eller mindre kontinuerlig tillsyn av ett mänskligt öga, nämligen omedelbart framför huggen. Där kan veden fastna och på några sekunder bygga upp en bröt som är besvärlig att få bort, detta leder till produktionsstopp. Om man kan detektera bröten snabbt, kan trumman stoppas automatiskt och bröten kan rensas upp mycket enklare. I en förstudie som genomfördes 2009 av David Olevik, Damill AB konstaterades att: En brötdetektor måste detektera om vedremmen slirar Bildbehandling är en lovande kandidat Information från motorströmmar kan ge kompletterande information Projektet syftar till att parktiskt prova om en bröt kan upptäckas med hjälp av bildanalys från en kamera som är placerad på lämpligt ställe i renseriet och ska omfatta följande: Installera en portabel kamerautrustning på lämpliga platser i linjen där problem föreligger Utveckling en metod för bildanalys som visar om bröt är på väg att bildas Komplettera med mätning av motorströmmar Utforma ett gränssnitt mot operatörerna så att risken för bröt åskådliggörs för dem på ett lämpligt sätt