Nya typer av interaktionsätt och IT-stöd för effektivisering av produktion

Projektet syftar till att utveckla nya typer av interaktionssätt och IT-stöd för effektivisering av produktion och underhåll vid SCA Packaging Obbola. Projektet ska ta fram en fungerande prototyp i form av en touchbaserad, större skärm eller interaktiv yta som visualiserar och därigenom synliggör fabrikens olika avdelningars produktions- och driftstatus i realtid för att genom detta på olika sätt underlätta arbetet för andra avdelningar. Prototypen ska också visualisera och därigenom synliggöra fabrikens olika avdelningars faktiska produktion och på förhand uppställda nyckeltal för att väcka intresse och engagemang bland personalen för de olika produktions- och kvalitetsmål som finns uppställda. Projektet handlar om att placera ut multitouch-skärmar på massafabriken SCA Obbola. Daniel Fällman och Ru Zarin, Interactive Institute, visar hur en av skärmarna kan fungera.