3D-Kamerateknik för interaktion i industriella miljöer

Målet med förprojektet är att skapa en demonstrator där man med händerna, i luften, kan vrida och vända på en 3d – modell av en produktionskedja i realtid. Demon skall även känna igen ett antal enkla gester. Syftet är i huvudsak att verifiera teknikens lämplighet för utvecklande av en sådan produkt (proof-of-concept). I detta ingår testning av robusthet,användbarhet i olika miljöer samt hur intuitiv en sådan lösning är. En del av förstudien skall användas till att planera och estimera ett framtida FoU-projekt.