Clamp-on mätare

Ta fram en simuleringsmodell för en flödesmätare samt simulera. Flödesmätaren är med clampon-teknik. Avser fas 1.