Fibermätning

Projektet utreder om man skulle kunna använda optisk mätteknik för att avgöra fiberriktningar, on line, i papper. Arbetet är baserat på Monte Carlo simuleringar där ljusspridning i fibrösa material modellerats. I simuleringarna har både ljusets intensitet och polarisation bestämts. Experiment för att verifiera simuleringarna är på gång likaså beräkningar för jämföra resultat med andra beräkningsmetoder, vilket sker i samarbete med Mittuniversitetet