Förändrade aff.mod. för mobila enheter (FältCom)

Trådlös överföring av mätdata i geografiskt periferia områden.