Automatisk detektetering, isolering och diagnos av reglersystem med trimningsbrister

Industrin förlorar årligen stora summor pengar på bristfällig reglering av sina produktionssystem, s.k. ”reglerbristkostnader”. Skattningar som gjorts inom massa- och pappersindustrin indikerar att dessa ligger i storleksordningen flera 10-tals Mkr/år för en normalstor anläggning. Analys, design, övervakning, underhåll, trimning, optimering, m.m. av reglerkretsar / reglersystem, kort sagt optimation, har således stor potential att vara mycket lönsamt för industrin. Det övergripande målet med detta forskningsprojekt är att ta ett första steg mot ett system för automatisk detektering, isolering och diagnos av bristfälligt intrimmade reglersystem. Detektering innebär att man från uppmätta signaler kan avgöra förekomsten av oscillation eller andra typer av degenererat beteende. Isolering innebär att källan kan identifieras och diagnos innebär att även orsaken kan identifieras. Projektet resulterade i en produkt, DUR, som kan användas för att göra trimningar av regulatorkretsar.