Riskhantering vid integration av IT-infrastrukturer

Hur ska (pappers-) industrin hantera de utmaningar som nya teknikplattformar för styrsystem medför. Hur ska man göra rätt inför framtida teknikval och investeringar? Den installerade bas som finns vill man nyttja maximalt och man vill säkerställa att framtida investeringar och val skall vara så långsiktiga och gällande som möjligt. Utmaningar som uppstår: – Tillgänglighet/utgående och åldrande hårdvara/ kompetens som försvinner – Hur motivera kostsamma investeringar som inte direkt pekar på vinster i produktion. Finns det vinster? Effektivisering? Studie som knyter samman några industriföretag och leverantörer för att utröna om det finns några möjligheter och om problemen är desamma på flera ställen.