SIAA – Samverkanplattform för integration och automation av arbetsmaskiner

Målet med projektet är att undersöka om det är möjligt att bilda en tillräckligt stark sammanslutning av företag och forskningsenheter med drivkraft att arbeta tillsammans med en samverkansplattform där aktörer som ingår har en känd och robust struktur för att äga och nyttiggöra ny kunskap. Ett viktigt delmål är att undersöka att detta också leder till starkare slutanvändare inom processindustrin.

Det långsiktiga resultatet för aktörerna inom området arbetsmaskiner av en gemensam samverkansplattform förväntas bli flera nya produkter och tjänster, på kortare tid och med en attraktiv kostnadsbild, genom att man delar på utvecklingskostnader och arbetar ur ett gemensamt strategiskt perspektiv.