Beslutsstöd för tillförlitligt underhåll

Att bedriva underhåll effektivt kräver beslutstöd. Effektivt beslutstöd är beroende av lösningar som underlättar informationshantering från datainsamling till data analys och visualisering. Insamling och bearbetning av drift- och underhållsrelaterade data och information i en heterogen industriell miljö är en stor utmaning för processindustrin.

I detta sammanhang, eMaintenance-lösning förväntas kunna tillhandhålla informationstjänster som underlättar beslutsprocessen inom drift och underhåll. eMaintenance-lösningar kan användas för exempelvis uppskattning av livslängd, larmhantering, underhållsplanering, och förebyggande underhåll. Att utveckla effektiva eMaintenance-lösningar är förutsätter kunskap inom olika discipliner (såsom drift och underhåll och informationsteknologi) för att kunna föra samman och integrera modeller, metodologier och teknologier sömlöst.

Projektet övergripandemål är bidra med artefakter som till exempel ramverk, modeller, metodologier och teknologier för utveckling av eMaintenance-lösningar.

I syfte att bidra till att de övergripande målen kan nås planerar vi genomföra en förstudie omfattande ett antal aktiviter.