Kartläggning av den skogliga värdekedjan

Kartläggning av den skogliga värdekedjan liknande det HLRC gjort i sin roadmap.