Icke kontaktsensor-baserad vätskenivå-mätning under skum i flotationstank

För att utvinna mineralerna ur malmen använder Boliden Mineral AB en flotationsmetod. Hela flotationsprocessen består av flera stora tankar i serie som slurryn skall passera. Gemensamt för dessa tankar är att de har omrörare och lufttillsatser for att initiera skumbildningen. Inom denna fallstudie planerar vi att införa en IR-kamera som en icke-kontakt-sensor och undersöka möjliga temperaturer i likvida nivåer och skum. Vi kommer också att överväga användningen av andra icke-kontakt mätnings-sensorer såsom lågfrekvent radar.