Mätning av partikelstorleksfördelning

Uppmätning av partikelstorleksfördelning av malmpartiklar on-line för processtyrning genom att kombinera laserteknik med olinjär akustik.