Visualisering av transportoptimering

Idag saknas bra visualiseringsstöd för transportledare inom främst livsmedelsindustrin. I projektet kommer en prototyp till en sådant visualiseringsstöd att tas fram.