Behovsinventering industriell interaktion

Att göra en detaljerad behovsinventering vad gäller interaktion. Formuleras av UCIT och ABB Corporate Research Norge Kartläggning av state-of-the-art inom industriell interaktion Inventering av behov och möjligheter hos partnerorganisationer Identifiera fruktbara projekt att genomföra –06 och framåt