Mätning av tegelslitage i kaldougnar

Förstudie om hur man kan mäta invändigt slitage i konverterugnar för att kunna avgöra när fodret är så slitet att det behöver bytas. Testugn finns på Rönnskärsverken.