3D-Mät under 2007

Fortsättning på 3D-Mät projektet. Samma uppsättning av konsortiet men inriktning på styckefall. Förslaget har diskuterats med flera basindustrier.