Molnbaserad plattform för smart video

Video står snart för 80% av all datatrafik på Internet och Youtube är, jämte Facebook, den populäraste sociala kanalen i åldrarna 15-35 år. Video väntas även spela en stor roll inom e-handel: 80% fler tar aktivt besluten vara när det finns video och 60% fler känner sig tryggare med sitt beslut. Som medium betraktat är video ännu underutvecklat: Video behandlas illa av sökmotorer och möjligheterna till interaktion är små. Med detta projekt vill vi utveckla en plattform för Smart Video där det genomgående temat är automatisk videoanalys. Speech-to-text gör det möjligt att transkribera videomaterial för att hjälpa sökmotorer att hitta rätt, Object tracking gör det enklare att lägga till interaktiva zoner i video, och med Sentiment analysis ges en överblick av vad tittarna tycker om en video.Plattformen kommer också att kunna användas som beslutsstöd inom processindustrin och som hälpmedel vid försäljning avprodukter både från processindustrin men också från dess leverantörer.