Onlinemätning av egenskaper i bioreningsanläggningar

Syftet med förstudien är att i ett första steg, med en enklare provtagning, få en uppfattning om NIR kan användas som metod för att: testa om det går att mäta skillnader på väl fungerande rening och dålig fungerande sådan mha multivariat spektral signatur på vattnet testa om NIR-spektra kan förutsäga resultat av labbanalyser och om så är fallet fortsätta i en mer omfattande undersökning för att verifiera metoden för kommersiellt bruk. I förstudien studeras två typer av avloppsvatten, den biologiska reningen vid SCA Packaging Obbola och Umeå kommuns reningsverk på Ön. Förstudien fortsätter under 2011 med att använda den mätprobe Eurocon Analyzer utvecklat på plats i Obbola.