Nyckeltal för underhåll (eMaintenance)

Vid en behovsinventering för e-Underhåll som genomförts av ProcessIT under 2010 framfördes önskemål om att ta fram relevanta nyckeltal som visar hur pass väl underhållet fungerar i en industrianläggning. Förstudien syftar till att undersöka om de nyckeltal för underhåll som finns framtagna enligt svensk är adekvata för processindustrin, om det behövs andra nyckeltal samt vilket intresse det finns bland ProcessITs basindustripartner att börja använda nyckeltalen. I studien ingår också en analys av hur informationsförsörjningen för att få underlag vid framräkningen av nyckeltalen skulle kunna lösas och hur de kan presenteras för olika intressenter. Projektet fortsätter under ledning av SSG (Standard Sloutions Group) som initierat ett samarbete med skogsindustrin avseende nyckeltal för UH. Förstudierapport finns.