Beräkningsprogramvara SIL

Förstudie om hur säkerhetscertifiering av anläggningar enligt IEC standarder i högre grad än idag skulle kunna automatiseras. Idag blir dessa certifieringar mycket dyrbara då det behövs mycket manuellt konsultarbete för att göra dem.