BASE – Molnbaserad plattformsstrategi för processindustrin

Detta projekt, inspirerat av bl.a. AppStore och Google Play, syftar till att ge processindustrin tillgång till effektiva, konkurrenskraftiga IT-lösningar som är enkla att köpa in och underhålla och är anpassade till molnbaserad arkitektur, samt ge leverantörsföretagen tillgång till kanaler för att nå ut på en global marknad. Detta görs via en molnbaserad plattform som stödjer integration av 3:e-parts applikationer och en marknadsplats. Lösningen lanseras med en stark plattformsägare som lyfter leverantörsföretag ut på en internationell marknad.

Projektet är indelat i två etapper varav den första pågår från september 2015 till juni 2016. I den första etappen ligger fokus på att utveckla och utvärdera integration mellan molnbaserade applikationer och plattformen i testmiljö. Utveckling av marknadsplats och test i produktionsmiljö sker i etapp 2.