Vattenkollektor för havsmiljö

Suncore har en effektiv vattenkollektor som kan användas till sjö- eller markvärme men som ännu inte fungerar i havsmiljö. Projektet syftar till att göra en konstruktionssimulering som kan användas för att bygga en robust vattenkollektor för havsmiljö. Det ger en bredare nationell och global marknad.