Trådlösa sensorer – TinyTimber

Användning av Timber (=programmeringsverktyg utv vid LTU) på befintlig plattform (inbyggt system), diskussioner pågår mellan SoftCenter och LTU. Behov av robusthet och tidstämpling av data viktigt vid val av tillämpning. Förslag är optiska (scannande) sensorer eller ”uppkopplade” abonnentanläggningar i fjärrvärmesystem och trådlösa sensorer i allmänhet.