IT-stöd i komplexa produktionsprocesser

Tidigare studier både inom pappersindustrin och gruvindustrin visar på ett stort intresse av utveckling av tjänster både från industriföretag och dess leverantörer. Tjänsteerbjudanden ställer nya krav på alla parter då de bland annat medför nya ansvarsfördelningar, nya sätt att arbeta och nya teknikstöd. För att företagen ska lyckas i sin fortsatta satsning på IT-baserade tjänster är det viktigt att ta del av de erfarenheter kunderna och de tjänsteproducerande medarbetarna har, vilket kan ligga till grund för förbättrade erbjudanden. Ett problem i dagsläget är avsaknaden av samverkan industriföretagen emellan och IT-leverantörer för att nå framgång. Detta projekt syftar till att hjälpa industrin och dess leverantörer att utveckla sina affärsprocesser internt och gentemot kunder. Vidareutvecklade tjänstekoncept ses på sikt som en strategiskt viktig satsning för många företag. Både hos MCC och MacGregor Cranes kommer detta projekt att bidra till att företagen kan förädla sina nuvarande tjänster men potentiellt även till utvecklingen av nya. Vårt arbete kommer även att inkludera en utvärdering av tjänstekonceptets potential inom pappersindustrin. För IT-leverantörer i regionen såsom Argentum och Sogeti som är knutna till projektet utgör dessa tjänster en potentiellt stor marknad.