Mångkroppssimulering för industriella processer (PellIT)

Projektet är ett fortsättningsprojekt av projektet simuleringsmodeller granulära matrial. Deltagare UMIT, LKAB, Algoryx, Oryx Simulations, Volvo CE, m fl. Läs mer om projektet.