Kartläggning av mognadsgrad Industri 4.0

Projektet syftar till att kartlägga industrins mognadsgrad (readiness) gentemot Industri 4.0 med hjälp av en vedertagen modell framtagen avIMPULS Foundation of the German Engineering Federation (VDMA).