Skutdetektering

Ett system för skuthantering och skuthantering vid fjärrlastning. Skut uppstår från hängväggen och vid dålig sprängning. Största passerande skutstorlek i systemet utan åtgärd är ca 70cm•100cm. För att inte skut ska störa produktionen önskas skut detekteras och hanteras inom 2.5 minuter. LKAB, Atlas Copco och ProcessIT är i nuläget intresserade av att göra en idéstudie. Boliden har också uttryckt intresse.