NIR-projekt för mätning av fukthalt i biobränsle

Beskrivning över projektet kommer inom kort.