IT-stöd för gruvprospektering

I Sverige satsade industrin under 2006 ca 280 miljoner kronor på prospektering. I Explizits studie av prospektering och i diskussion med olika företag har företaget identifierat ett behov av utökat IT stöd för planering, utförande och efterbehandling av prospektering. Det som avses med prospektering är kärnborrning ovan jord. I de diskussioner som förts med prospekteringsföretag har ett antal områden identifierats där ett ökat IT stöd behövs: I förstudien skall en genomgång av kravbilden göras för att få en insikt i vilka de viktigaste kraven är för att uppnå en lösning som tillför ett stort mervärde till prospekteringsindustrin: Säkerhet: kommunikations och säkerhetslösningar för personal på borrigg Kommunikation: borrplatser är ofta ensligt belägna och kommunikationslösning för både tal och data är av största vikt Planering av körvägar och borrning Information, till koordinatorer, geologer och kunder under pågående prospektering t.ex. borrapport, bilder och position Integration med datastyrd borrigg