Optisk detektering

Utveckla mätmetod/modell för detektering av fiberråvara till massa och pappersindustrin