Ekonomisk styrning av produktion

Förstudien syftar till att undersöka förutsättningarna för användandet av ekonomisk information som ett beslutsstöd för operatörer. I studien ingår även att utreda vilken information som skulle vara aktuell att använda, hur den kan visualiseras och vilket intresse som finns hos bruken och operatörerna att börja använda ekonomisk information som en del vid processtyrningen.