SamPMAP – Samspelseffekter mellan processvariabler och malning vid papperstillverkning

Maloperationen vid framställning av kemisk pappersmassa är en av de mer energikrävande delprocesserna. Denna förstudie syftar till att:
*) Genom en experimentell studie avgöra hur styrvariabler och ingående egenskaper samverkar och hur de påverkar jämnheten i relevanta egenskaper för den malda massan samt effektiviteten i maloperationen.
*) Kartlägga vilka egenskaper som kan mätas före resp. efter malningen, samt hur dessa korrelerar med styrvariablerna
*) Förbereda för att ta resultaten vidare i ett större projekt.