Inventering av basindustrins behov

Under projektet genomförs en kartläggning av den norrländska industrins generella behov i syfte att finna möjligheter att bistå i deras utveckling mot Industri 4.0.