Decision Aware

Framtagning av demonstrator för beslutstödsprocesser. Deltagare Umu, SCA, Komatsuforest, Norrmejerier, m fl