Bildanalyslab – Program

En förstudie med syfte att formulera tankarna kring ett labb eller centrum för forskning och utveckling av optiska beröringsfria mätsystem åt processindustrin. Rapport distribuerad.