RFID märkning av timmer i sågverksindustrin

Beskrivning över projektet kommer inom kort.