Säkring av slutkvalitet hos träpellets genom mätning av fines

Beskrivning över projektet kommer inom kort.