Plattform för kransimulering

En genomgång av marknaden har visat på ett stort och tilltagande utbildningsbehov. Oryx har därför beslutat att utveckla en grundläggande applikation för träning av kranförare. För att utforma en preliminär specifikation har olika intervjuer genomförts och kontakter med utbildare och tillverkare tagits.Följande förslag syftar till att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt skapa en Kran -unik demonstrator för Kranar som kan användas vid mässdeltagande och förevisningar. Demonstratorn avses även användas för att utvärdera och fastställa krav och specifikation för den riktiga slutprodukten (Träningssimulator för operatörer, ”Show stopper” för utställningsändamål och plattform för konceptstudier).Demonstratorn baseras på ORYX modeller för realtidsfysik och ger på liknande sätt som de tidigare introducerade utbildningssimulatorerna en mycket kraftig realism. Målsättningen är att snarast möjligt lansera simulatorn vid en betydande branschmässa och därefter utvärdera simulatorkonceptet i marknadsförings och utbildningssyfte tillsammans med 1-3 utbildare. Resultaten från projektet gjorde att man skapade ett simuleringsbibliotek som låg till grund för en avknoppning av ett företag ALGORYX Simulation AB.