VA digitalisering i ett smart ekosystem

Det strategiska projektet VA digitalisering i ett smart ekosystem syftar till att överföra kunskap och teknikförståelse mellan processindustrin med sin stora vattenanvändning och avloppsrening med kommuner som driver sina VA anläggningar och infrastruktur. I projektet ingår också de stora globala digitaliseringsaktörerna tillsammans med ingenjörsbolag, SME:er samt akademi och institut.

Under 9 månader ska projektet genomföra workshops och studiebesök tillsammans med aktörer i VA-Sverige. I september 2020 kommer projekt att leverera en rapport och förslag på fördjupande projekt för att lösa specifika problem i branschen.

– Innan FUI-projekt och andra initiativ kan genomföras måste vi skapa en samsyn från och mellan aktörerna, ha en bättre omvärldsförståelse samt aktiviteter och önskemål/ förväntan på samverkansprojekt som möter deras utmaningar och behov, säger Mats Johansson, projektledare på Process IT Innovations.