Kick-off för VA-projekt

Inom vatten, avlopp och avfall finns mycket stora ekonomiska-, tekniska-, säkerhets- och hållbarhetsutmaningar som kommer att kräva kraftfulla satsningar och stora investeringar. Idag startar Process IT Innovations projektet VA digitalisering i ett smart ekosystem!

Under 9 månader ska projektet genomföra workshops och studiebesök tillsammans med aktörer i VA-Sverige. I september 2020 kommer projekt att leverera en rapport och förslag på fördjupande projekt för att lösa specifika problem i branschen.

– Innan FUI-projekt och andra initiativ kan genomföras måste vi skapa en samsyn från och mellan aktörerna, ha en bättre omvärldsförståelse samt aktiviteter och önskemål/ förväntan på samverkansprojekt som möter deras utmaningar och behov, säger Mats Johansson, projektledare på Process IT Innovations.

– Vi ser stora möjligheter att överföra kunskap och teknikförståelse mellan processindustrin med sin stora vattenanvändning och avloppsrening med kommuner som driver sina VA anläggningar och infrastruktur.

I projektet ingår Umeå universitet, Blue Institute AB, Elektroniksystem i Umeå AB, Flow Below AB, Luleå tekniska universitet, Piteå renhållning och vatten AB, RISE SICS Västerås AB, Stockholm avfall AB, Stockholm vatten AB, Vatten och avfallskompetens i norr AB och ÅF-infrastructure AB.

Finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.