Kompass2020

Trä är en viktig råvara i norra Sverige och det finns en rad fördelar med att öka inslaget av träbyggande inom byggsektorn. Dessa skäl är dels miljömässiga, dels att stärka näringar relaterat till träbyggande inom regionen. Målet är att i en grundad förståelse av industriellt träbyggande skapa och kommunicera rekommendationer för utveckling med avsikt att uppnå en mer effektiv, attraktiv, strömlinjeformad och därigenom mer konkurrenskraftig process och värdekedja för näringen.

En studie och analys av tre byggprojekt genomfördes där en rad olika aktörer med varierande arbetsuppgifter inblandade i en byggprocess intervjuades. Genom att identifiera likheter och utmaningar som de olika aktörerna upplevde kunde en rad rekommendationer på utveckling av en effektivare värdekedja ges. Dessa tillsammans med tidigare forskning, beskrivning av byggprojekten och projektets andra resultat sammanställts i en rapport ”Industriellt trähusbyggande – utmaningar och möjligheter”.