Simulering/modellering av granulära material

Simulering/modellering av granulära material. Nytt långsiktigt samarbetsprojekt startas med LKAB och Volvo CE.