Gasflödesmätning fas 3

Slutförande av tidigare gasflödesprojekt