Processinteraktionssystem – koordinering av och process & nya GUI

Processinteraktionssystem. Komplement med Koordinationsprocesser och nya gränssnitt. Med processinteraktionssystem tar projektet en övergripande utgångspunkt i vikten av att se till hur hela processer kan effektiviseras, utvecklas och förbättras med modern interaktionsteknik och därmed söka undvika enbart lokala eller processmässigt avgränsade (sub-)optimeringsarbeten Förväntat resultat. 1. Framtagande av produktutvecklingsprojekt baserat på: – Identifiera och gruppera befintliga användarkategorier ed ansvar och uppgifter. – Identifiering och kartläggning av nuvarande process för samtliga användarkategorier kring en bandtransportör. – En beskrivning av hur befintlig process kan förbättras. – Klargöra hur gränssnittet och interaktionen mot SoftBCS™ bör utformas för varje användarkategori 2. Framtagande av marknadsanalys för potentiell uppskalning av systemet SoftBCS™ 3. Dokumentera och publicera resultaten vid ledande internationella konferenser och tidskrifter