Simuleringsverktyg för RFID antenner

Med den information som framkommit under förstudiearbetet föreslås ett forskningsprojekt kring utveckling av en RFID-EM-modul för simulering av RFID-system. Möjligheten att kommersialisera forsknings-resultaten bedöms som goda. Projektet kommer att bedrivas som ett doktorandprojekt under handledning av Dr. Jonas Ekman vid EISLAB. Tidsrymden för projektet är 2 år och 3 månader (Sep-07 – Dec-09).